Trang chủ |  Liên hệ
 Cấy chỉ Cao Thắng 
 
 Thời gian 
 Thành viên có mặt 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 002405356
 Thống kê 
 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Thăm dò dư luận 
Bạn đến từ khu vực nào?

 Hà Nội
 Huế
 Quy Nhơn
 TP Hồ Chí Minh
 Một khu vực khácKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 427
Thảo luận: 3
Tìm Kiếm


_NSKEYWORD

 Tìm kiếm nâng cao 

Dịch Thuật công chứng Chứng thực tư pháp Dịch tiếng Anh Dịch tiếng Trung
Y lý Đông y
09.12.2010 02:20

 

 TRIẾT HỌC ÐÔNG PHƯƠNG

I.HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG :
 
1. KHÁI NIỆM VỀ HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG :
Học thuyết âm dương là một bộ phận trọng yếu trong y học cổ truyền.
                        Người xưa nhận thấy sự vật trong thiên nhiên luôn luôn có sự mâu thuẫn, đối lập và thống nhất với nhau, không ngừng vận động đễ phát sinh phát triển và tiêu vong như: sáng tối, ngày đêm, trời đất, nóng lạnh, nước lửa . v.v..gọi là âm dương.
                        Trong y học cổ truyền học thuyết âm dương quán triệt từ đầu đến cuối, từ đơn giản đến phức tạp trong suốt quá trình sinh lý, bệnh lý, chẩn đoán điều trị và bào chế đông dược.

 

2.CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG :
a. Âm dương đối lập :là sự mâu thuẫn giữa hai mặt âm dương như: ngày đêm, ngủ thức, nước lửa, lạnh nóng, hưng phấn và ức chế.
b.Âm dương hổ căn :là sự nương tựa vào nhau giữa hai mặt âm dương như : trong âm có dương, trong dương có âm.
c.Âm dương tiêu trưởng :là quá trình vận động không ngừng của âm dươngmọi sự vật sinh ra, lớn lên, già cỗi, mất đi rồi lại sinh ra.
d.Âm dương bình hành :là sự thăng bằng giữa hai mặt đối lập.
Bốn mặt trên của sự vật nói lên các qui luật, mâu thuẫn nhưng thống nhất, thăng bằng nhưng vận động không ngừng, nương tựa nhưng chế ước lẫn nhau trong quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong.
Người xưa tượng trưng học thuyết âm dương bằng hình vẽ như sau :
      
 
 
3.      ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG VÀO TRONG Y HỌC CỔ TRUYỀN

ÂM
TẠNG
HUYẾT
DINH
BỤNG
HÀN
TRÁI
THUỶ
LƯƠNG
DƯƠNG
PHỦ
KHÍ
VỆ
LƯNG
NHIỆT
THỰC
BIỂU
PHẢI
HOẢ
ÔN

 
 
 
Bệnh tật sinh ra do sự mất thăng bằng về âm dương, biểu hiện dương thắng, âm thắng, dương hư, âm hư. Ðiều trị bệnh là điều hoà lại âm dương. Trong chẩn đoán người ta nương tựa vào các cương lĩnh để xác định bệnh trong hay ngoài (biểu lý) nóng hay lạnh (hàn nhiệt) suy sụp hay hưng thịnh (hư thực) mô tả trạng thái và xu thế chung của bệnh tật thuộc âm hay dương để dùng thuốc âm hay thuốc dương mà điều trị cho thích hợp.
II.HỌC THUYẾT NGŨ HÀNH :
1.KHÁI NIỆM VỀ HỌC THUYẾT NGŨ HÀNH :
  Học thuyết ngũ hành là học thuyết âm dương được liên hệ một cách cụ thể hơn trong việc quan sát, quy nạp sự liên quan của các sự vật.
Trong y học người xưa vận dụng ngũ hành để phân tích sự tương quan trong các hoạt sinh lý. Ngoài ra còn dùng để tìm tác dụng của thuốc để áp dụng vào việc bào chế.
2.NỘI DUNG CỦA HỌC THUYẾT NGŨ HÀNH :
 Người xưa cho rằng trong thiên nhiên có năm loại vật chất chính đó là :Kim (kim loại), Mộc (gỗ), Thuỷ (nước), Hoả (lửa), Thổ (đất).
Mọi hiện tượng trong tự nhiên được xếp theo năm loại vật chất trên gọi là ngũ hành.
 
3. BẢNG QUI NẠP THIÊN NHIÊN VÀ CƠ THỂ CON NGƯỜI THEO NGŨ HÀNH :
 

NGŨ HÀNH
HIÊN TƯỢNG
MỘC
HOẢ
THỔ
KIM
THUỶ
VẬT CHẤT
GỖ
LỬA
ÐẤT
KIM LOẠI
NƯỚC
MÀU SẮC
XANH
ÐỎ
VÀNG
TRẮNG
ÐEN
NGŨ VỊ
CHUA
ÐẮNG
NGỌT
CAY
MẶN
THỜI TIẾT
XUÂN
HẠ
TỨ QUÝ
THU
ÐÔNG
P.HƯỚNG
ÐÔNG
NAM
T. ƯƠNG
TÂY
BẮC
NGŨ TẠNG
CAN
TÂM
TỲ
PHẾ
THẬN
LỤC PHỦ
ÐỞM
T.TRƯỜNG
VỊ
Ð.TRƯỜNG
B. QUANG
NGŨ THỂ
CÂN
MẠCH
NHỤC
BÌ PHU
CỐT
NGŨ QUAN
MẮT
LƯỠI
MIỆNG
MŨI
TAI
TÌNH CHÍ
GIẬN
MỪNG
LO NGHĨ
BUỒN
SỢ

Trong điều kiện bình thường, thiên nhiên, vật chất và con người có liên quan mật thiết với nhau, tác động nhau chuyển biến không ngừng bằng thúc đẩy nhau (tương sinh) hoặc chế ước lẫn nhau (tương khắc) để giữ được mối thăng bằng âm dương
                 4.CÁC QUI LUẬT HOẠT ÐỘNG CỦA NGŨ HÀNH :
a. Qui luật tuơng sinh :
  Mộc sinh Hoả      =     Can sinh Tâm
                             Hoả sinh Thổ       =     Tâm sinh Tỳ
                 Thổ sinh Kim       =    Tỳ sinh Phế
                                   Kim sinh Thuỷ     =     Phế sinh Thận
                                   Thuỷ sinh Mộc    =    Thận sinh Can.
                  b. Qui luật tương khắc :
  Mộc khắc Thổ     =    Can khắc Tỳ
  Thổ khắc Thuỷ    =   Tỳ khắc Thận
  Thuỷ khắc Hoả    =   Thận khắc Tâm
  Hoả khắc Kim     =    Tâm khắc Phế
  Kim khắc Mộc     =    Phế khắc Can
                5. ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT NGŨ HÀNH VÀO TRONG Y HỌC :
Ðể xác định vị trí của một bệnh lý sinh ra từ tạng phủ nào, mà tìm cách điều trị cho thích hợp, người xưa qui định có thể do một trong năm vị trí sau đây :
          Chính tà :  do bản thân tạng ấy có bệnh
 Hư tà :      do tạng trước không sinh được nó
 Thực tà :   do tạng sau nó đưa đến
 Vi tà :       do tạng khắc nó quá mạnh
 Tặc tà :    do nó không khắc được tạng khác.
Trong điều kiện bất thường về bệnh lý, có nhiều tạng phủ quá mạnh hay quá yếu sẽ xảy ra hiện tượng khắc quá mạnh (tương thừa) hay chống lại cái khắc mình (tương vũ) Ðông y dùng qui luật tương thừa hay hay tương vũ để giải thích một số cơ chế sinh bệnh và áp dụng điều trị.
III. HỌC THUYẾT THIÊN NHÂN HỢP NHẤT :
 
           1. KHÁI NIỆM VỀ HỌC THUYẾT THIÊN NHÂN HỢP NHẤT :
Học thuyết thiên nhân hợp nhất, nói lên giữa con người và hoàn cảnh thiên nhiên xã hội luôn luôn mâu thuẫn nhưng thống nhất, con người luôn luôn chủ động thích ứng với thiên nhiên để sinh tồn, phát triển.
               Thí dụ :
                  Trời đất có sáng tối, con người có thức ngũ.
                  Trời lạnh người co giữ ấm, trời nóng người đổ mồ hôi giải nhiệt.
                  Trời có sáu khí : phong, hàn, thử, thấp, táo, hoả.
                  Ðất có ngũ hành : kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ.
                  Người có ngũ tạng ứng với đất, lục phủ ứng với trời và thích nghi theo từng thời tiết bốn mùa.
 
2. ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT THIÊN NHÂN HỢP NHẤT VÀO Y HỌC
Học thuyết thiên nhân hợp nhất là nội dung của phương pháp phòng bệnh trong y học cổ truyền, nắm được nguyên lý của học thuyết sẽ giúp cho con người 
  - Cải taọ thiên nhiên bắt thiên nhiên phuc vụ đời sống.
                          - Chủ động rèn luyện sức khoẻ.
                          - Cải tạo tập quán củ, gìn giữ mỹ tục.
                          - Rèn luyện ý chí chống dục vọng cá nhân.
                          - Ăn tốt, mặc ấm, giữ vệ sinh cá nhân và hoàn cảnh.
                          - Ði

       QUAN NIỆM VỀ BỆNH TẬT & PHƯƠNG PHÁP CHẨN ÐOÁN ÐIỀU TRỊ ÐÔNG Y
 
A.    NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH :
   Trong y học cổ truyền chia làm 3 nguyên nhân gây bệnh :
-  Nội nhân : do thất tình : vui, giận, buồn, lo, nghĩ, kinh, sợ.
-  Ngoại nhân : do lục khí : phong, hàn, thử, thấp, táo, hoả.
-  Bất nội ngoại nhân : do té ngã, đả thương, trùng thú cắn.
1.Nội nhân :
-  Hỉ : (vui mừng)                    - Hại đến tâm khí.
-  Nộ : (giận)                          - Hại đến can khí.
-  Ưu, bi : (sầu, muộn)            - Hại đến phế khí.
-  Tư : (lo lắng)                       - Hại đến tỳ khí.
- Khủng, kinh : (hoảng, sợ)     - Hại đến thận khí.
           Bảy thứ tinh chí nói trên thực chất là những rối loạn về tâm lý xã hội đưa đến rối loạn chức phận của tinh thần, gây ảnh hưởng đến công năng hoạt động của các tạng phủ.
2. Ngoại nhân :
-  Phong : gió chủ khí mùa xuân , thường kết hợp với các khí khác như : phong hàn, phong nhiệt, phong thấp.
-  Hàn : lạnh chủ khí của mùa đông , hay làm tắc lại không ra mồ hôi, thường có phong hàn, hàn thấp.
-  Thử : nắng chủ khí về mùa hạ có đặc tính làm sốt cao, thường có : thương thử, trúng thử và thấp thử.
-  Thấp : độ ẩm thấp trong không khí, có các triệu chứng về tiêu hoá, thường có phong thấp, thấp thử và hàn thấp.
- Táo : chủ khí của mùa thu, độ khô của không khí, thường gây những bệnh sốt cao, táo nhiệt.
- Hoả : nhiệt, đặc tính của các bệnh dịch khí, lệ khí, truyền nhiễm. Thường có thấp nhiệt, phong nhiệt, thử nhiệt.
3.Bâ? nội ngoại nhân :
 Do sang chấn té ngã, đâm, chém, tai nạn, ăn uống, lao động, tình dục là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sức khoẻ.
 B. BÁT CƯƠNG, BÁT PHÁP :
  I. BÁT CƯƠNG: (8 cương lĩnh).
      Trước tình trạng diễn biến phức tạp của triệu chứng bệnh, người thầy thuốc cần phải dựa vào 8 cương lĩnh chung nhất để đánh giá tình trạng, phân tích và qui nạp giúp cho việc chẩn đoán được chính xác.
      Tám cương lĩnh gồm : Âm , Dương, Biểu , Lý, Hàn, Nhiệt, Hư, Thực.
1.BIỂU LÝ :
 Là hai cương lĩnh phân tích và đánh giá về mức độ nông sâu của bệnh.
 Biểu :bệnh còn ở bên ngoài, ngoại cảm, còn ở kinh lạc biệu hiện sự viêm long khởi phát sốt có mồ hôi hoặc không mồ hôi, đau đầu cứng gáy tuỳ mức độ hư thực. Chưa có những rối loạn cơ năng trầm trọng.
 Lý : bệnh đã vào bên trong cơ thểcác triệu chứng diễn biến toàn phát có kèm theo những biến loạn cơ năng về tạng phủ, cũng như về tinh thần. Trong thực tế có những bệnh diễn biến vẫn còn bên ngoài nhưng nguyên nhân bệnh đã có từ bên trong.
Giữa biểu lý lại có triệu chứng bán biểu, bán lý như lúc nóng, lúc lạnh, ngực sườn đầy tức, buồn nôn, miệng đắng không thể giải biểu, không thể thanh lý, thanh nhiệt, mà phải dùng phương pháp hoà giải.
2. HÀN NHIỆT :
        Là hai cương lĩnh biểu hiện trạng thái khác nhau của bệnh tật.
      Trên lâm sàng thường có những triệu chứng hàn nhiệt lẫn lộn. Nên khi xét những biểu hiện ta cần chú ý đến các mặt sau đây :
   Hàn :sắc mặt trắng, rêu lưỡi trắng mỏng, chất lưỡi nhạt, người ít nói, co ro, không khát thích ấm, tiểu tiện trong dài, đại tiện lỏng nhão, tay chân lạnh.
   Nhiệt :sắc mặt đỏ, rêu lưỡi dày vàng, chất lưỡi đỏ, hay nói, miệng hôi, khát, thích uống mát, tiểu tiện sẻn, đỏ, rắt, táo bón, tay chân nóng.
2.HƯ THỰC :    
Là hai cương lĩnh đánh giá về chính khí và tà khícủa cơ thểđể xem lại tác nhân gây bệnhvà sức chống lại của cơ thể.
Về hư ta nhận xét âm hư, dương hư, khí hư, huyết hư.
Về thực ta đánh giá mức độ khí trệ huyết ứ, thực nhiệt, thực hàn.
3 .ÂM DƯƠNG :
            Là hai cương lĩnh tổng quát, gọi là tổng cương dùng để đánh giá xu thế chung nhất của bệnh tật. Vì những triệu chứng biểu lý, hàn nhiệt, hư thực thường hay lẫn lộn. Biểu hiện lâm sàng của bệnh tật có thể âm thắng hay dương thắng.
II. BÁT PHÁP :
            Là 8 phương pháp dùng thuốc uống trong y học cổ truyền gồm : Hản, Thổ, Hạ, Hoà, Thanh, Ôn, Tiêu, Bổ.
1.HẢN PHÁP : (Làm cho ra mồ hôi).
  Là phương pháp dùng các vị thuốc có tác dụng làm cho ra mồ hôi đưa các tác nhân gây bệnh ra ngoài, khi bệnh còn ở biểu phận. Trên lâm sàng hay dùng để chữa các bệnh ngoại cảm do phong hàn thấp nhiệt.
- phát tán phong hàn
- Phát tán phong nhiệt
- Phát tán phong thấp.
Chống chỉ định : khi bệnh nhân tiêu chảy, nôn, mất máu, mùa hè không nên cho ra mồ hôi nhiều.
2. THỔ PHÁP : (Gây nôn).
Dùng các vị thuốc để gây nôn khi ngộ độc thức ăn, thức uống, thuốc độc.v.v.. Lúc bệnh còn ở thượng tiêu. Phương pháp này ít dùng trên lâm sàng.
3. HẠ PHÁP : (Tẩy xổ, nhuận trường).
Dùng các loại thuốc có tác dụng tẩy xổ và nhuận trường để đưa các chất ứ động ra ngoài bằng đường đại tiện như : phân táo, huyết ứ, đàm ứ.v.v..
Chỉ dùng phương này khi bệnh thuộc về thực chứng. Gồm có các cách :
- Ôn hạ : Dùng các vị thuốc xổ có tính cay ấm như bả đậu để tẩy hàn tích.
-Nhuận hạ : Dùng các vị thuốc có tính chất xổ nhẹ nhuận trường như : mồng tơi, rau muống.
-Hàn hạ : Dùng các vị thuốc có tính lạnh như : Ðại hoàng, phát tiêu để tẩy nhiệt tích.
- Công hạ : Dùng các vị thuốc có tính chất xổ mạnh như : lư hội, tả diệo để trừ thực tích hạ tiêu.
- Phù chính công hạ : Cũng dùng thuốc xổ mạnh nhưng vì tỳ vị hư yếu nên phai phối hợp với thuốc kiện tỳ.
Chống chỉ định : khi bệnh còn ở biểu, sốt mà không táo, người già yếu, phụ nữ có thai hay sản hậu.
  4.HOÀ PHÁP (Hoà hoãn)
Dùng chữa các bệnh ngoại cảm còn bán biểu bán lý. Hàn nhiệt vãng lai không giải biểu được không thanh lý được, các bệnh rối loạn sự tương sinh tương khắc của Tạng Phủ, một số bệnh do sang chấn tinh thần.
        Trên lâm sàng thường dùng chữa một số bệnh như : Cảm mạo, lúc nóng lúc lạnh, rối loạn chức năng Can Tỳ, rối loạn kinh nguyệt.
  Chống chỉ định : Không dùng khi bệnh còn ở biểu hay vào lý.
  5/THANH PHÁP : ( Làm cho mát ).
       Dùng các vị thuốc mát để làm hạ sốt khi tà khí đã vào lý phận. Trên lâm sàng thường dùng 3 cách:
- Thanh nhiệt lương huyết : Dùng các vị thuốc mát huyết như : Huỳnh liên, huỳnh bá, huỳnh cầm.
- Thanh nhiệt Tả hoả : Dùng các vị thuốc để trừ hoả nhiệt như : Huyền sâm, sinh địa, thạch cao.
- Thanh nhiệt giải độc : Dùng các vị thuốc để giải nhiệt độc như : Kim ngân hoa, Bồ công anh, Chi tử, Nhân Trần.
- Chú ý :  Dùng thận trọng trong trường hợp Tỳ Vị hư hàn, tiêu chảy kéo dài.
   6/ ÔN PHÁP: ( Làm ấm nóng )
    Dùng các loại thuốc ấm nóng để chữa các chứng hư hàn, quyết lảnh hồi dương cứu nghịch. Trên lâm sàng thường dùng các vị thuốc như: Nhân sâm,Phụ tử, Nhục quế, Sanh cương.
   7/ TIÊU PHÁP : ( Làm cho tan )
     Dùng để phá tan các chứng ngưng trệ, ứ đọng do hiện tượng ứ huyết,. Ứ nước do khí trệ gây ra. Trên lâm sàng thường dùng các cách như :
- Tiêu đạo : Dùng Hương phụ, Sa nhân để chữa đầy hơi, khí uất.
-Tiêu thũng : Dùng các vị như :Ý dỉ, Phục linh, Mã đề, Mộc thông để lợi tiểu khi bị thuỷ thũng .
- Tiêu ứ : Dùng các vị thuốc như : Ðơn sâm, Hồng hoa, Tô mộc, Ðào nhơn để trị các chứng ứ huyết.
- Tiêu tích : : Dùng các vị thuốc như : Miết giáp, Tạo giác thích, để trị các chứng ung nhọt, kết hạch.
Chống chỉ định : Không nên dùng trong trường hợp người có thai. Vì đây là phương pháp chữa triệu chứng nên cần phối hợp với các vị thuốc chữa nguyên nhân.
   8/ BỔ PHÁP : ( Bồi dưỡng cơ thể )
          Dùng các vị thuốc chữa các chứng bệnh do công năng hoạt động của cơ thể bị giảm sút gọi là chính khí hư. Nhằm mục đích nâng cao thể trạng và giúp cho cơ thể thắng được tác nhân gây bệnh.
            Trên lâm sàng thường sử dung 4 nhóm chính :
- Bổ Âm :  Thường dùng thang Lục vị hoàn để chữa chứng Thận âm hư.
- Bổ dương : Thường dùng thang Bát vị hoàn để chữa chứng Thận dương hư.
- Bổ Khí : Thường dùng thang Tứ quân để chữa hội chứng suy nhược toàn thân.
- Bổ huyết : Thường dùng thang Tứ vật để chữa các chứng : Bần huyết, mất huyết.
Ngoài bốn phương thức trên người ta còn dùng phép bổ trực tiếp các tạng phủ như : Phế hư bổ Phế, Tỳ hư bổ Tỳ hoặc Tâm hư bổ Tâm hoặc theo phương thức bổ mẹ sinh con .
 

thangdongy Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:
KÍNH BÁO [03.02.2011 18:59]
Các vị thuốc Đông y [16.12.2010 23:51]
Thập nhị kinh lạc [16.12.2010 21:42]
Âm dương - Ngũ hành [09.12.2010 06:46]
Mạch lý Đông y [09.12.2010 04:00]
Dược lý đông y [09.12.2010 00:10]
Nhạc tuyển [05.12.2010 17:25]Lên đầu trang
 Danh mục Website 

 

  - Giới thiệu

 

  - Phòng chẩn trị YHCT Cao Thắng

 

  - Phương pháp cấy chỉ

 

  - Video Cấy chỉ

 

  - Tìm hiểu về bệnh trĩ

 

  - Danh sách bệnh nhân điều trị trĩ có kết quả tốt

 

  - Âm dương - Ngũ hành

 

  - Y lý đông y

 

  - Mạch lý đông y

 

  - Dược lý đông y

 

  - Phương thang đông y

 

  - Các vị thuốc Đông y

 

  - Thuốc nam, thuốc bắc

 

  - Thập nhị kinh lạc

  - Danh y

  - Nhật ký phòng khám.

 

  - Các ca bệnh hay.

 

  - Liên hệ

 

 

 


 Lịch 
Tháng
Năm 

 Liên kết Website 
 


 Tin mới 
CẤY CHỈ CHỮA LIỆT CÁNH TAY DO TAI NẠN GIAO THÔNG
CẤY CHỈ HUYỆT ĐẠO ĐIỀU TRỊ ĐƯỢC NHIỀU BỆNH NAN Y, MÃN TÍNH
CẤY CHỈ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HOẠI TỬ CHỎM XƯƠNG ĐÙI
CẤY CHỈ CHỮA LIỆT CÁNH TAY DO THOÁI HÓA ĐỐT SỐNG CỔ
Ảnh sum họp gia đình họ Cao , ngày chạp mộ Bà,Thanh minh 2012
CHUC MUNG NAM MOI NHAM THIN 2012
Cấy chỉ chữa liệt 7 ngoai biên
O2tv
Cấy chỉ phục hồi chức năng sau tai biến
cấy chỉ PHCN do thoái hóa cột sống
Khám bệnh tại phòng chẩn trị Cao Thắng
cấy chỉ
Truyền hình Hà nội . MÃN KINH. CẤY CHỈ. HN1.QUÁCH TUẤN VINH
VOV - Bí quyết khỏe & đẹp cùng cấy chỉ
Bs.Lê Thúy Oanh cấy chỉ tại Hunggari

Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email